انگیزشی – امید آقابالازاده

Posts
Blog Post

هر سقوط یعنی شروع پروازم

نگران آیندتی دلشوره داری تو هر حالتی  نمی دونی چی خوبه چی بد نمی دونی چیکار باید کرد مسیرت از سنگ پر…