جهان هستی – امید آقابالازاده

Posts
Blog Post

برگشت افکار واعمال ( کارما )

کارما یا همان قانون کارما به معنی این است که هر عملی که در زندگیتان انجام می دهید دارای یک عکس العمل است. بسیاری از…