Omid ABZ 2021 ژوئن 13 دسته‌بندی نشده

پرواز

Blog image

در نگاه اول همه عاشق این کلمه می شن ، همه دوست دارن پرواز کنن. اما این پرواز همیشه با ترس سقوط همراهه.

اولین اصل پرواز سبک بودنه که اصلی ترین ترس ها از این اصل میاد.

برای سبک بودن باید وابستگی هات رو رها کنی.

هرچیزی که باعث وزن تو می شه رو باید بریزی دور .

از بین میلیون ها انسان تعداد خیلی انگشت شماری پیدا می شه که واقعا دنبال راه پرواز باشن .اکثرا همه میگن پرواز ، آزادی و رهایی اما بعد از چند روز دوباره همون آشو همون کاسه. بعضی ها هم فقط بلدن آزادی بخوان اما کاری که انجام میدن مخالف آزادی و پرواز هست .

تصور کن قبل از اینکه به این باور واندیشه برسی که غیر زیستن ، خوردن ، جنگیدن و یا قدرت پیدا کردن توی دنیا هدف های بالا تری وجود داره ، چند زندگی رو پشت سر گذاشتی ؟ صد زندگی یا هزاران زندگی ؟

اونوقت بعد از سال ها تازه میفهمی چیزی به نام پرواز یا همون کمال وجود داره.

و باز هم بعد صد ها سال زندگی این رو بفهمی که هدف از زندگی کردن پیدا کردن اون کمال و پرواز بوده .

اگر به سمت پرواز و آزادی قدم برداری آنقدر خواهی آموخت که نیازی نباشه هزاران بار زندگی کنی تا به این مرحله برسی .

راز پرواز محبوس نبودنه ، باید بتونی تو ذهنت آزادانه و بدون چهارچوب و کالبد محدود رویا پردازی کنی.

رویا نباید واقع بینانه باشه وتو رسیدن بهش قطعیت وجود داشته باشه، وگرنه رویا بودنش رو از دست میده.

یه جمله ای هست که میگه :

از بزرگ بودن آرزوهایتان نترسید بلکه از کوتاه بودن سقف آرزوهایتان بترسید که منطقی به نظر برسد.

امید آقابالازاده