Omid ABZ 2021 ژوئن 24 دسته‌بندی نشده

طوفان شیرین

Blog image

چه طوفان مهیبی بود.

آنروز را میگویم.

آنروز که طوفانی آمد و باور هایت را بهم ریخت .

تمام خانه ای که آجر هایش را دانه دانه با روحت چیده بودی را برداشت و با خود برد.

حتی تکه گرده ای و مقدار خاکی هم برایت نذاشت تا به یادگار ، هرزچندگاهی آنرا ببویی و هوس تمام شدن خانه ی رویایی را در ذهن خود بچرخانی.

راستی

چه کسی این طوفان را انقدر خشمگین ساخت؟

چه کسی خشم را در تک به تک رگه های این طوفان جاری ساخت ؟

جوابش واضح است :

شوق از نوساختن ….

دنیا اصرار دارد تو دوباره ساختن را یاد بگیری .

دنیا میخواهد تو را آنچنان که میخواهد بیاموزاند

و تو باید سهمت را از این طوفان تعیین کنی.

ناله در ویرانه ای آشوب و یا پروراندن شوق از نو ساختن ؟

انتخاب با توست…

امید آقابالازاده .